Anar a: Contingut » | Peu de pàgina »| Menú principal »


CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Avís i Informació Legals i la seva acceptació

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del Lloc Web www.cultiuslesfontanes.com (en endavant, el “Lloc Web”) que l'empresa Cultius les Fontanes posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts (en endavant, els “Usuaris”).

Cultius les Fontanes podrà canviar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la presentació i/o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir-ne de nous.

L’Usuari haurà de tenir en compte que els materials i enllaços continguts en aquest Lloc Web podrien no reflectir la informació més recent dels serveis de Cultius les Fontanes o de tercers oferts a través del Lloc Web.

La informació administrativa facilitada a través del Lloc Web no substitueix la publicitat legal de les lleis, disposicions generals i dels actes que hagin d’ésser publicats en el DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en el present Avís en la versió publicada per Cultius les Fontanes en el moment en què l’Usuari accedeix al Lloc Web. També Cultius les Fontanes posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquest pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web queda sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Conseqüentment, amb caràcter previ a la utilització dels referits serveis, l’Usuari ha de llegir atentament i acceptar per tant les corresponents condicions particulars pròpies.

Finalment, la utilització del Lloc Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments i instruccions donats a conèixer a l’Usuari per Cultius les Fontanes que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

2. Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis accessibles des d’aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions Generals i, en el seu cas, Condicions Particulars, òbviament mantenint el degut respecte als altres usuaris.

L’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús així com en les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin, que resultin contràries als drets i interessos de Cultius les Fontanes, als seus membres i/o tercers, i haurà de respondre vers els mateixos en cas de contravenir o incomplir les esmentades obligacions, i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), malmetin, inutilitzin, sobrecarreguin, deteriorin o impedeixin la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Cultius les Fontanes, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

Cultius les Fontanes no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota mena que es puguin donar per la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com d'errors o omissions de què poguessin pecar les informacions i serveis que ofereix aquest Lloc Web o d'altres continguts als quals es pugui accedir a través d'aquesta, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i/o informacions.

Així doncs, Cultius les Fontanes no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels seus serveis habilitats, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin els esmentats serveis.

Cultius les Fontanes declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar l’Usuari accedint als continguts d’aquest Lloc Web. És per això que Cultius les Fontanes no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari enviats a tercers.

Cultius les Fontanes exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es poguessin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habilitin per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i que no limiti: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc Web.

Cultius les Fontanes recomana l'Usuari que imprimeixi les condicions generals abans exposades i les conservi en el seu poder.

4. Dades de l'empresa

Cultius les Fontanes sl.
C/Nou, 16 - 43885 - Salomó (Tarragona)
Tel: (+34) 977 62 90 29 - Fax: (+34) 977 62 90 52
B-43.249.846


Anar a: Contingut » | Inici de la pàgina »| Menú principal »