Anar a: Contingut » | Peu de pàgina »| Menú principal »


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Drets d’informació

A efectes del previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Cultius les Fontanes informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat pel propi Cultius les Fontanes sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o Usuaris que han accedit a través de formularis electrònics propis de Cultius les Fontanes habilitats al Lloc Web, o bé mitjançant missatges de correu electrònic.

Atesa la vocació internacional de Cultius les Fontanes, així com de les característiques dels diferents serveis que ofereix a través del Lloc Web, els informem que per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, Cultius les Fontanes pot comunicar les seves dades personals a terceres entitats que prestin serveis de tractament de dades a favor de Cultius les Fontanes per a les finalitats més amunt detallades. Les esmentades entitats podran estar domiciliades a l’estranger, fins i tot a països que no disposen d’un nivell de protecció equiparable al qual estableix la normativa vigent espanyola en matèria de protecció de dades i, en aquest cas, Cultius les Fontanes es compromet a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a donar un tractament segur als moviments internacionals de dades que es puguin produir.

Certs serveis oferts al Lloc Web poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals.

2. Finalitat

Les dades que l’Usuari facilita són recollides per Cultius les Fontanes amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, tramitar els serveis que sol·liciti, així com facilitar-li informació dels serveis que puguin resultar del seu interès.

3. Consentiment de l’Usuari

L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de Cultius les Fontanes o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, alhora que l’enviament de comunicacions per via telemàtica i postal amb informació dels nostres serveis. L’Usuari també autoritza expressament la comunicació de les seves dades a terceres entitats domiciliades tant en territori espanyol com a l’estranger que prestin serveis de tractament de dades a favor de Cultius les Fontanes per a les finalitats més amunt indicades. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades siguin tractades, rebi comunicacions comercials per via telemàtica o postal o a la transferència internacional de dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre un caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme el que disposa la legislació vigent.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Cultius les Fontanes son vertaderes i es fa responsable de comunicar a Cultius les Fontanes qualsevol modificació d'aquestes.

4. Modificació de la present Política de Protecció de Dades

Cultius les Fontanes es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector, informant prèviament als Usuaris dels canvis que es puguin produir.


Anar a: Contingut » | Inici de la pàgina »| Menú principal »